ژانر وحشت سیاه، قرمز و بدن‌های لخت

ژانر وحشت سیاه، قرمز و بدن‌های لخت

*با توجه به تاخیر رئیسی در ارائه کابینه به مجلس و اعلام مجلسی‌ها که دهه اول محرم تعطیلند، عملا کار تشکیل دولت جدید با وجود تاکید رهبری برای تسریع کار به شهریور موکول شد.   *در سخت‌ترین روزهای کرونایی با نزدیک به یک‌هزار قربانی رسمی و غیررسمی، تصاویر عزاداری از تهران، مشهد، خمینی شهر اصفهان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات