شیرها و کرکس ها

شیرها و کرکس ها

ایران مامن: کاری به گذشته های دور و نزدیک و دوره های مصیب‌باری مثل قحطی جنگ جهانی و حمله مغول‌ها به ایران نداریم اما مشخصا سخت‌ترین روزهای چهل سال اخیر را از سر می گذرانیم. سختی این روزها چنان است که سردمداران و مسئولان خرد و کلان هم به بی‌سابقگی آن اذعان دارند؛ کسانی که

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات