زمزمه راه‌اندازی مذاکرات در دولت رئیسی

زمزمه راه‌اندازی مذاکرات در دولت رئیسی

*سیدابراهیم رئیسی بعد از سفر دو روزه به استان سیستان و بلوچستان و سر زدن به نواحی محروم شهرهایی مثل چابهار و زابل به تهران برگشت.   *شبکه بلومبرگ مدعی شده رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال دیدار با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران پیش از برگزاری نشست عمومی آژانس در 30 شهریور

مداد مشکی

نرخ ارز