نگاهی فانتزی به مساله «حاکمیت دوگانه»

نگاهی فانتزی به مساله «حاکمیت دوگانه»

روزنامه جمهوری اسلامی هفته گذشته در یادداشتی که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت نوشت در کشور 2 دولت حکمرانی می‌کند و «کنسرسیوم مافیا» به جان مردم افتاده تا شیره جانشان را بمکد.   وضعیت «حاکمیت دوگانه» به معنای تضاد میان سیاست‌ نهادهای انتخابی و انتصابی را مدت‌ها است اصلاح‌طلبان، طرفداران احمدی‌نژاد و دولتی‌های

مداد مشکی

نرخ ارز