بازخوانی پرونده «حبیب اسیود» از نگاه رسانه‌های ترکی و غربی

بازخوانی پرونده «حبیب اسیود» از نگاه رسانه‌های ترکی و غربی

آبان‌ماه پارسال (اکتبر2020) خبر دستگیری «حبیب فرج‌الله چعاب» معروف به «حبیب اسیود» در رسانه‌های ترکیه منتشر شد؛ سرکرده «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» معروف به «الاحوازیه» است که برای اولین بار در سال 1999 اعلام موجودیت کرد.   این گروه تروریستی از پیوند گروهک‌هایی نظیر «حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز»، «جبهه العربیه لتحریر الاحواز»

مداد مشکی

نرخ ارز