مقبره‌‌سازی در پارک؛ کار فرهنگی یا بدفرهنگی؟

مقبره‌‌سازی در پارک؛ کار فرهنگی یا بدفرهنگی؟

سال‌ها پیش پارک فدک نارمک (در شرق پایتخت) آبشار مرکزی بسیار زیبایی داشت. عصر‌های گرم تابستان بچه‌ها گرداگردش دوچرخه‌بازی می‌کردند و آبشار، خنکای لطیف و فرح‌بخشش را به نسیم می‌بخشید تا برساند به حوالی تن‌های تشنه‌شان. پیرمردها و پیرزن‌ها اطراف میدان می‌نشستند و خیره به فراز و فرود قطرات نرم آب، بر موج خاطرات خود،

مداد مشکی

نرخ ارز