خواب عجیب درباره امام/ مشاجره رهبری و حیدر علی اف

خواب عجیب درباره امام/ مشاجره رهبری و حیدر علی اف

شنبه 22 آذر 1376 /  12 شعبان 1418 / 13 دسامبر 1997 آقاى حبیب ‏الله عسگراولادى عضو مجمع تشخیص و دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درخواست داشت در اجلاس کنگره مؤتلفه شرکت‏ کنم؛ نپذیرفتم.   یکشنبه 23 آذر 1376 آقاى [محمدرضا] مخبر [دزفولی]، مسئول کمیسیون مشورتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى‏ آمد. گزارش تحقیقات درباره وضع سیاسى

مداد مشکی

نرخ ارز