چین و شاهی به نام شی

چین و شاهی به نام شی

برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تکلیف رهبری این کشور و مسیر حرکت آن دست کم طی پنج سال آینده را مشخص کرد. «شی ‌جین ‌پینگ» 69 ساله برای سومین دوره متوالی به دبیرکلی حزب کمونیست چین انتخاب شد.   هنگامی که شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، کمتر کسی فکر می‌کرد

مداد مشکی

نرخ ارز