درباره ساتیاگراهای وطنی؛ جنبش بی‌خشونت از خانه راه می‌افتد یا خیابان؟

درباره ساتیاگراهای وطنی؛ جنبش بی‌خشونت از خانه راه می‌افتد یا خیابان؟

حق‌خواهی بدون خشونت یا ساتیاگراها (پیگیری حقیقت) در دنیا بارها جواب خودش را پس داده است. به عنوان مثال گاندی با همین جنبش مدنی موفق شد سلطه بریتانیا بر هندوستان را محدود کند.‌ البته باید اضافه کرد ملت‌ها هرگز نمی‌توانند از نسخه یکدیگر برای اموری مانند توسعه یا مبارزه استفاده کنند و باید به فراخور

موئتلفه‌ و اصلاحات؛ حزب حاجی‌بازاری‌ها نونوار می‌شود؟

موئتلفه‌ و اصلاحات؛ حزب حاجی‌بازاری‌ها نونوار می‌شود؟

«صیغه بر اعضای حزب موئتلفه اسلامی ممنوع است و با فرد خاطی برخورد شده و وی را اخراج می‌کنیم»؛ این بخشی از سخنان اخیر «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موئتلفه اسلامی است. وی همچنین گفته حزب موئتلفه جای رفت‌و‌آمد خانواده‌های اعضاست و معاونت زنان ما بخش گسترده‌ای در سراسر کشور را تشکیل می‌دهند.   موئتلفه کهنه‌کارترین

مداد مشکی

نرخ ارز