سرپناه لی‌ لی پوتی و حسرت خانه همسایه

سرپناه لی‌ لی پوتی و حسرت خانه همسایه

همزمان با کش و قوس‌های ساخت خانه‌های بیست و پنج متری، انتشار اخبار و تصاویری از واحدهایی که در کشورهایی مانند امارات و عربستان به افرادِ بدون مسکن اعطا می‌شود، تفاوت عجیب و غریب وضعیت این کشورها با ایران را به نمایش می‌گذارد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات