طلاق بگیرید ولی درباره کودکانتان بدانید…

طلاق بگیرید ولی درباره کودکانتان بدانید…

اثرات روان‌شناختی منفی ناشی از طلاق روی کودکان طی دو سال به حداقل می‌رسد ولی همه این تنش‌ها و ‌ناراحتی‌ها را نمی‌توان به‌صورت مطلق از بین برد و این نکته قابل تأمل است که هرچه کودکان در زمان طلاق سن پایین‌تری داشته باشند اثرات مخرب طلاق بیشتر است. به گزارش ایران مامن ، نگاهی به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات