دنبال هر خبری برویم به همان می‌رسیم

دنبال هر خبری برویم به همان می‌رسیم

این روزها مردم ناخودآگاه اخبار بد را پیگیرند اما آیا در کنار این‌همه اتفاقات تلخ، هیچ اتفاق مثبتی در کشور و دنیا رخ نداده است؟   توازن بین اخبار منفی و مثبت می‌تواند تامین‌کننده سلامت روانی و حال خوب اعضای جامعه باشد. در چنین شرایطی اضطراب و افسردگی، پیامد قابل انتظار و بدیهی وضعیت روانی افراد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات