به جای درس دادن در مدرسه‌های درب و داغون، تبلت بدهید و اردو ببرید

به جای درس دادن در مدرسه‌های درب و داغون، تبلت بدهید و اردو ببرید

کرونا شاید بهانه خوبی باشد برای تغییر در شیوه‌هایی که تاکنون در آموزش استفاده می‌شده و از بس عادی و روال شده بود، هیچ‌کس به فکر اصلاح آن‌ها نبود. آنچه مشخص است این است که پس از این نمی‌توان به کل بیخیال آموزش مجازی شد. ارتباط برقرار شده بین دانش آموز و گوشی و آموزش

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات