دو درخواست ملاقات با بزرگان نظام برای صدور یک دستور

دو درخواست ملاقات با بزرگان نظام برای صدور یک دستور

پایان کار بررسی بودجه ۱۴۰۱ و ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید نهایی در حالی به انجام رسید که هیچ اثری از وعده‌های داده شده به مدافعان سلامت و تاکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به مطالبات آنان به چشم نمی‌آید.   در راستای پیگیری این مطالبات، جمعی از مدافعان سلامت خواستار دیدار

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات