ینگه دنیا گران نیست پول ما ارزش ندارد

ینگه دنیا گران نیست پول ما ارزش ندارد

امروز بعد از ظهر وارد نیویورک شدیم. از دهنه ای که کشتی وارد می شود دو قلعه خیلی محکم دو طرف دهنه بنا نموده اند. همچنین هیکل آدمی را از چدن ریخته اند، وسط آن تنگه نصب نموده اند که یک دستش را بلند نموده است. ( مجسمه آزادی)   اینجا عمارتش اکثر هفده هیجده

هر کس ببیند عدالت پرست می شود

هر کس ببیند عدالت پرست می شود

خبر تازه ای نیست. شب را تماشاخانه بودم، حکایت قشون انگلیس بود که یکی از صاحب‌منصبان انگلیسی خلاف کرده بود، در میدان بثبوت رسانده بنوعی در میدان مشق که همگی فوج حاضر بود و آلات نظامی را از او گرفته، او را خلع نمودند بنوعی واقع بود که تماشاچیان از این مشاهده خجالت می کشیدند؛

نظم در زراعت و دوری اروپاییان از جواب بیخود دادن

نظم در زراعت و دوری اروپاییان از جواب بیخود دادن

امروز طرف ظهری باید (از ژرمن) بلندن اعزام شوم. دو روز در این مهمانخانه بودم. دو نوبت هم غذا خارج خوردم. روزی سه تومان پول گرفتند؛ مثلا چای صبح پنج هزار. علاوه بر آنچه صورت می نویسند باید تمام و کمال داد. بحدی تواضع و خوش آمد می کنند که شخص باید به هر یک

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات