مداخلات انتخاباتی از نوع آمریکایی

مداخلات انتخاباتی از نوع آمریکایی

جامعه اطلاعاتی آمریکا از سال ۲۰۱۶ به این سو تاکید کرده که روس‌ها در انتخاباتشان مداخله‌ کرده‌اند؛ ادعایی که مشابه آن را دولت «دونالد ترامپ» درباره چین و ایران مطرح ساخت.   در مجموع اما روس‌ها اصلی‌ترین متهم مداخله در انتخابات آمریکا بوده‌اند و پرونده ویژه‌ای به هدایت «رابرت مولر» در این زمینه گشوده شد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات