جعل آنلاین

 جعل آنلاین

یکی از پدیده‌های جالب اینستاگرام تبلیغ آشکار جعل انواع مدارک است.   به گزارش ایران مامن، در بیوی این حساب‌های کاربری از جعل پول تا انواع کارت شناسایی و مدارک تحصیلی به چشم می‌خورد. نکته جالب‌تر اینکه بعضی در کنار جعل پول و مدرک، خدماتی مثل فروش اسلحه هم انجام می‌دهند.   این حساب‌ها گاه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات