۲ تجربه از سه کودتا
محمد موسی کاظمی

۲ تجربه از سه کودتا

از کودتای ۲۸ مرداد، ۶۹ سال می‌گذرد. با اینکه پس از آن وقایعی چون انقلاب اسلامی رخ داد و شاه «باژگونی رهیده» را به طور قطعی  و همیشگی از مسند قدرت کنار زد، اما این باعث نشد تا واقعه کودتا در تاریخ معاصر از اهمیت بیافتد.   کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در واقع سومین کودتا

مُصدّق و ایدئولوژی

مُصدّق و ایدئولوژی

مهم‌ترین اقدام اجتماعی دکتر محمد مصدق، ملی کردن صنعت نفت بود اما کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با همکاری استبداد داخلی و استعمار خارجی اجازه نداد او به دیگر اقدام های اصلاحی و اجتماعی اش ادامه دهد.   به دلیل این کودتا و فضای استبدادی و استعماری که بر دهه های پس از آن حاکم شد،

کودتای ۲۸ مرداد و ادامه مشکلات ما در دولت و ملت‌سازی

کودتای ۲۸ مرداد و ادامه مشکلات ما در دولت و ملت‌سازی

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از جمله وقایع مهم تاریخ معاصر ایران است که هنوز پس از گذشت سال‌ها از وقوع آن، زوایای پیدا و پنهان بسیاری دارد. علاوه بر عوامل و کانون‌های داخلی قدرت، نقش دولت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد قابل انکار نیست چرا که این دولت علاوه بر همکاری با انگلیس، تامین هزینه‌های

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات