متهمان گریز مردم از صندوق آرا

متهمان گریز مردم از صندوق آرا

بسیاری از اصولگرایان در مقابِل اتهام تلاش برای خالص‌سازی، نوک پیکان حملاتشان را متوجه اصلاح‌طلبان کرده و آنان را متهم می‌کنند که به دنبال کاهش مشارکتند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات