فرزند رفت، مادر هم می‌رود؟

فرزند رفت، مادر هم می‌رود؟

همزمان با انتشار اخبار واقعی و جعلی درباره دستگیری اطرافیان وزرا، مساله حضور فرزندانشان در کشورهای غربی هم خبرساز شده که آخرین آن مربوط به «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است.   خزعلی در پاسخ در صفحه شخصی‌اش نوشته است: گذشت آن دوران که مسئولانی مثل کوه پشت فرزندان خویش می‌ایستادند

توجه لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” به «خروج زنان از کشور»

توجه لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت” به «خروج زنان از کشور»

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره حق خروج زنان از کشور گفت: طبق ماده ۵۷ لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در صورت خودداری غیر موجه شوهر در اعطای اذن، زنان می‌توانند مستندات ضرورت خروج از کشور خود را به دادگاه تسلیم کنند و با رسیدگی خارج از نوبت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات