خانم معلم آملی و جامعه هیجانی

خانم معلم آملی و جامعه هیجانی

فعالان مجازی و نخبگان سیاسی و اجتماعی نیز به جای هدایت جامعه به مسیر درست بیشتر از گذشته با تشدید اختلافات باعث انحراف فکری و واکنشی جامعه می‌شوند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات