پریدن مغزافزار؛ از اسطوره تا واقعیت

پریدن مغزافزار؛ از اسطوره تا واقعیت

«کوچ۹۰۰ استاد طی یک سال و مهاجرت ماهانه ۵۰۰ پرستار از کشور»؛ شنیدن این خبر از مقامات رسمی کشور آنچنان دردناک و غم‌انگیز است که سکوت در برابر آن هیچ جایگاهی ندارد و چنان آرامش را از انسان دغدغه‌مند سلب می‌کند که نمی‌توان بی تفاوت از کنار این مسأله مهم گذشت و ساعت ها آسیب

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات