جان همه فدای آقای وزیر

جان همه فدای آقای وزیر

در نشست خبری وزیر کشور خبرنگاران و کاربران مجازی به نحوه رعایت پیمان های بهداشتی در این نشست انتقاد کردند.   خبرنگار خبرگزاری مهر در صفحه اینستاگرامش نوشت: همه فدای یکی به روایت تصویر!     شمس،یادداشت کرد: از زمان شیوع کرونا بارها شاهد بودیم که در برنامه‌های خبری هیچگونه اهمیتی به رعایت فاصله‌گذاری برای

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات