از بی‌سفری خانوارها تا بیکاری زنان؛ نگاهی به آمار و ارقام این روزها درباره وضعیت اقتصادی مردم

از بی‌سفری خانوارها تا بیکاری زنان؛ نگاهی به آمار و ارقام این روزها درباره وضعیت اقتصادی مردم

اشاره به وضعیت سفر رفتنِ خانوارهای ایرانی از دید بسیاری، متر و معیاری معتبر برای سنجش وضعیت معیشتی مردم نیست؛ نظیر معیارهایی مانند «خط فقر» که برای بسیاری شاخصی اصلی جهت سنجش توان اقتصادی خانوارها است.

اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.

روز پرحاشیه وزارت ارشادی‌ها و رونمایی از طالبان جدید

روز پرحاشیه وزارت ارشادی‌ها و رونمایی از طالبان جدید

*مدیرعامل تامین اجتماعی اعلام کرد هزینه درمانی بیماران بستری کرونا رایگان خواهد شد.   *رئیسی امروز با همتایان روس و چینی تماس‌هایی تلفنی داشت که محور مشترک این گفت‌وگوها تسریع در ارسال واکسن کرونا بود. همزمان، علیرضا پناهیان واعظ سرشناس پایتخت از نمایندگان خواسته در صورت متعهد نبودن وزیر بهداشت پیشنهادی به طب سنتی، به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات