برنامه آموزش زبان مدارس؛ عرض‌اندام چینی، تغییر عربی و تداوم انگلیسی

برنامه آموزش زبان مدارس؛ عرض‌اندام چینی، تغییر عربی و تداوم انگلیسی

از دید بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش، در حالی که نتیجه آموزش زبان‌های انگلیسی و عربی طی سال‌هایی طولانی در مدارس عملا ناکامی بوده و بسیاری به موسسات خصوصی برای یادگرفتن این زبان‌ها مراجعه می‌کنند، تکلیف آموزش سایر زبان‌ها بدون زیرساخت و پیش‌نیازهای آموزشی مشخص است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات