در به در به دنبال میانجی یا کیسه بوکس

در به در به دنبال میانجی یا کیسه بوکس

بعد از ناآرامی‌هایی سه ماه پیش از مرگ «مهسا امینی» کلید خورد، حالا طیفی از تحلیلگران و چهره‌های سیاسی از لزوم ایجاد آشتی بین حاکمیت با معترضان سخن می‌گویند.   به گزارش ایران مامن، سررشته اصلی آشتی‌طلبی در دست اصلاحاتی‌ها است که برخی از آنان اخیرا با رئیس قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات