گرم کردن اصلاح‌طلبان برای ورود به میدان

گرم کردن اصلاح‌طلبان برای ورود به میدان

*ماجرای نرسیدن فیلم انتخاباتی عبدالناصر همتی به پخش، یکی از حواشی عجیب تبلیغات انتخاباتی است. وی مدعی است که تلویزیون فیلم انتخاباتی او را پخش نکرده و به سانسور صداوسیما هم تن نداده است. مخالفانش اما می‌گویند این یک تبلیغات سیاه است و او این فیلم را عمدا دیر به صداوسیما تحویل داده است.  

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات