میل جنسی هم زیر چکمه کرونا له می‌شود

میل جنسی هم زیر چکمه کرونا له می‌شود

به گزارش ایران مامن؛ اوایل تاخت و تاز کرونا، همه از سرفه و عطسه و بدن‌درد می‌ترسیدند. بعد از آن، رفتنِ حس شنوایی و بویایی به علایم و آثار کویید۱۹ اضافه شد. اکنون محققان می‌گویند کرونا میل جنسی را هم بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.   پژوهشی با جامعه آماری ۲۰۰۰ نفر و در گروه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات