مامان! مهسا امینی کیه؟

مامان! مهسا امینی کیه؟

این روزها در مواجهه با پرسش‌های اجتماعی کودکان باید چه واکنشی نشان بدهیم؟ آیا درست است که اخبار و فیلم‌ رخدادهای خشونت آمیز تحولات اجتماعی-سیاسی را در حضور کودکان بازگو یا تماشا کنیم؟   نکته قابل توجه این است که کودکان فاقد ایدئولوژی هستند‌. آنها نمی‌توانند دلایل رفتارها و تحرکات خشونت آمیز را درک کنند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات