کِیف اعتراض آبی اصفهان تا کِی کوک خواهد ماند؟

کِیف اعتراض آبی اصفهان تا کِی کوک خواهد ماند؟

اعتراض روز جمعه (۲۸ آبان) مردم اصفهان به مذاق نظام خوش آمده و این امیدواری را به وجود آورده که الگویی به وجود بیاید برای اینکه انرژی مطالبات نهایتا از این طریق تخلیه شود.   در حالی که زمزمه‌های طرح تازه بنزینی به گوش می‌رسد، مطلوب این است که مطالبات و نارضایتی‌ها انباشته نشود که

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات