پرل هاربر اسرائیلی

پرل هاربر اسرائیلی

ا توجه به این که جنگ تازه آغاز شده و احتمالا تا زمانی که اسرائیل از گیجی ضربه‌ای که خورده بیرون نیاید میانجیگری هم در کار نخواهد بود، باید به انتظار تحولات میدانی روزهای آینده نشست.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات