پویش «مردم برای مردم» به جای روش «گوش همدیگر را بِبُریم»

پویش «مردم برای مردم» به جای روش «گوش همدیگر را بِبُریم»

در حالی که تقریبا یک ماه از حذف ارز 4200  تومانی و آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی را که البته منجر به افزایش قیمت اکثر کالاهای اساسی شده پشت سر می‌گذاریم، فشار اقتصادی شدید و کم سابقه ای جامعه را در بر گرفته است.   افزایش قیمت کالاهای اساسی عملا کمر اقتصاد خیلی از خانواده

«مردم برای مردم»؛ پیشنهاد یک پویش

«مردم برای مردم»؛ پیشنهاد یک پویش

در حالی آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ را پشت سر می‌گذاریم که فشار اقتصادی شدید و کم سابقه ای جامعه را در بر گرفته است.   افزایش قیمت کالاهای اساسی عملا کمر اقتصاد خیلی از خانواده ها را شکسته، به تعبیر بزرگان تاب استقامت و ایستادگی را از آنها سلب کرده و اثرات اجتماعی مخربی را

مداد مشکی

نرخ ارز