ایران چرا باید از پنجشیر حمایت کند؟

ایران چرا باید از پنجشیر حمایت کند؟

فرمانده سپاه قدس امروز در جلسه غیرعلنی مجلس درباره افغانستان حاضر شده و سخنرانی کرده است. هر چند از محتوای سخنرانی سردار قاآنی که گفته می‌شود متخصص مسائل همسایگان شرقی است چیزی در رسانه‌ها منتشر نشده اما نماینده تبریز به نقل از وی اظهار داشته نقشه آمریکا این است که ایران را با جهان اهل

داعش و گستره شبه قاره

داعش و گستره شبه قاره

پیش بینی می شد از زمان روی کار آمدن دولت «عمران خان» در پاکستان در سال ۲۰۱۸، نخست وزیر جدید پاکستان بتواند بر چالش های تاریخی دو کشور غلبه کند ولی استمرار نخست وزیری «نارندرا مودی» از سال ۲۰۱۴ تاکنون در هند باعث شد این گمانه زنی ها به حقیقت تبدیل  نشود. از طرف دیگر

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات