دیگر دانشگاه گریزگاه نیست

دیگر دانشگاه گریزگاه نیست

تا چند سال پیش، موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه‌های برتر کشور به خصوص در رشته‌های پرطرفدار هنوز کورسویی از امید برای کسانی داشت که می‌خواستند از دره شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی پرش کنند.   نتایج امتحانات نهایی و اعلام وضعیت تحصیلی نفرات برتر کنکور سراسری، فاصله میان دانش‌آموزان محصل در مدارس دولتی با

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات