چرا نمی‌توانند کنکور را بردارند؟
کوثر شیخ نجدی

چرا نمی‌توانند کنکور را بردارند؟

نمی‌توانند کنکور را بردارند؛ چون در این مملکت فقط برای سه،چهار رشته، شغل و آینده‌ی روشن وجود دارد و همه فارغ از میزان علاقه و استعدادشان، می‌کوشند وارد این رشته‌ها شوند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات