شوت بهارستانی‌ها زیر توپ صیانت

شوت بهارستانی‌ها زیر توپ صیانت

اکثر نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی صبح دوشنبه ۲۲ فروردین تصویب کردند که طرح صیانت به جای بررسی و تعیین تکلیف در کمیته صیانت به صحن علنی بازگردد تا عده‌ بیشتری درباره آن تصمیم‌گیری کنند.   از دید بسیاری از ناظران، اظهارات اخیر رئیس شورای عالی فضای مجازی که تصمیمات کمیته صیانت مجلس را زیر

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات