1152 ماهان؛ پرواز داغ و پُرتکان

1152 ماهان؛ پرواز داغ و پُرتکان

مسافران پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان شب گذشته، ساعاتی سخت و نفس گیر را از سر گذراندند. مسافرانی که به دلیل تعرض دو جنگنده آمریکایی به مقصد نرسیدند و پس از توقفی کوتاه در بیروت به ایران بازگشتند.   تعرض جنگنده‌های آمریکایی به پرواز ماهان به گزارش ایران مامن از همشهری آنلاین، پرواز ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان

مداد مشکی

نرخ ارز