راه رفتن بر لبه تیغ بنزین

راه رفتن بر لبه تیغ بنزین

ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم بلکه در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع سهمیه‌ بنزین را عادلانه کند که آن هم فعلا به صورت آزمایشی و محدود اجرا می‌شود تا آثار مثبت و منفی آن را دقیق و به صورت میدانی ارزیابی کنیم؛ این صحبت‌های اخیر «سیدابراهیم رئیسی» در

مداد مشکی

نرخ ارز