2021؛ سرازیری جنگ‌ها به وادی دیجیتال

2021؛ سرازیری جنگ‌ها به وادی دیجیتال

به گزارش ایرنا سال گذشته میلادی تحولات دنیای دیجیتال با سرعتی غافلگیرکننده پیش رفت. همگام با ورود این تحولات به فازهایی که تا چند سال پیش به رویا شباهت داشت تا واقعیت، زد و خوردهای بازیگران متخاصم، رقیب و حتی متحدان در عرصه سایبری به اوج خود رسید.   آلبوم تحولات دیجیتال   سال گذشته

مداد مشکی

نرخ ارز