22 بهمن 13 سال پیش در تهران برف می‌بارید

22 بهمن 13 سال پیش در تهران برف می‌بارید

چهارشنبه 22 بهمن 1376/ 13 شوال 1418 / 11 فوریه 1998 در منزل بودم. برف مى‌بارید. بخشى از برنامه‌های راهپیمایى 22 بهمن را از تلویزیون تماشا کردم. جمع زیادى از مردم، زیر بارش برف شرکت کرده‌اند. فاطى گفت خانواده مرتضى فیروزى و وکیلش، با آقاى یزدى رییس قوه قضاییه ملاقات کرده‌اند و ایشان را در

مداد مشکی

نرخ ارز