چرخش سرویس‌های اطلاعاتی غربی به سمت مهار بازیگران دولتی

چرخش سرویس‌های اطلاعاتی غربی به سمت مهار بازیگران دولتی

ژنرال «کن مک کالوم» از چهره‌های شاخص سرویس امنیت داخلی انگلیس ام.آی.فایو (MI5) است که در 20 سال گذشته با سازمان مبارزه با تروریسم و ضداطلاعات این کشور همکاری داشته است.   وی در آوریل 2020 و هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کرونا به مدیریت سازمان اطلاعات داخلی انگلستان انتخاب شد.   مک کالوم چندی قبل

مداد مشکی

نرخ ارز