ماسک روحانی؛ از سوژه خنده تا مشاجره سیاسی

ماسک روحانی؛ از سوژه خنده تا مشاجره سیاسی

«حسن روحانی» دیروز سه‌شنبه ۲۲مهرماه در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت ماسک منحصربه فردی به چهره داشت که باعث شد طی ۲۴ساعت گذشته سوژه بسیاری از جمله کاربران فضای مجازی شود.   بعضی این ماسک را نوعی N95 دانستند که روحانی اشتباه روی صورت زده و گروهی هم این ماسک را «اردکی» خواندند. عده‌ای هم گفتند

مداد مشکی

نرخ ارز