یک درصدی‌های مخوف

یک درصدی‌های مخوف

به‌تازگی و هم‌زمان با شدت گرفتن تقابل همه‌جانبه میان بازیگران دولتی و غیردولتی و با در نظر گرفتن تحولات عرصه سایبری و فناوری، گروه های هکری مختلف و ناشناسی که بعضا در سایه حمایت‌های دولتی پنهان شده اند، حملات سایبری متعددی را علیه زیرساخت های مالی، بانکی، امنیتی، بهداشتی و… حریفان و رقبای یکدیگر صورت

مداد مشکی

نرخ ارز