سهم زنان از اقتصاد جنسیت‌زده

سهم زنان از اقتصاد جنسیت‌زده

برای درک بهتر نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌توان نرخ بیکاری آنها را نیز مورد بررسی قرار داد که به طور میانگین نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است.

نیاز فوری به «یارانه آب»

نیاز فوری به «یارانه آب»

برخی پیشنهاد می‌دهند که با توجه به شرایط اقلیمی، کشاورزی در جغرافیای دارای تنش آبی متوقف شود و در عوض کشاورزان تا زمان خروج از این وضعیت «یارانه آب» دریافت دارند؛ به این معنا که در ازای توقف کشاورزی تا زمان بهینه‌سازی مصرف آب از منابع جاری و زیرزمینی، به نحوی معیشتشان تامین شود

داروی تقلبی برای بیماری‌های روانی

داروی تقلبی برای بیماری‌های روانی

تنها چاره‌ای که بسیاری از افراد در مواجهه با بیماری‌های روانی و به خصوص افسردگی پیش روی خود می‌بینند پناه بردن به «روانشناسی زرد» است که به صورت مجانی در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام به صورت مجانی ارائه می‌شود

سرطان در جهان و ایران

سرطان در جهان و ایران

وضعیت سرطان و آمار آن در ارتباط با نظام بهداشت و درمان کشورها که تابعی از وضعیت رفاه و توسعه انسانی به حساب می‌آید می‌تواند به عنوان یک شاخص قرار گیرد

قدم اول فرار از بحران آبی

قدم اول فرار از بحران آبی

سر جمع پیشنهاداتی که برای شروع تغییر در حکمرانی آب مطرح است پذیرش وضعیت موجود و شرایط کشور به عنوان یک اقلیم خشک است و نیز توقف تدریجی روندهایی مانند مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی و تامین معیشت کشاورزان از راه هایی غیر آب‌بر.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات