تا ساعت ۶ می‌شود آجیل خرید

تا ساعت ۶ می‌شود آجیل خرید

بنابر اعلام «انوشیروان محسنی بندپی»  استاندار تهران، پایتخت اسما نارنجی و عملا در وضعیت قرمز رو به انفجار است.   در این وضعیت و طی روزهای منتهی به شب یلدا، یعنی شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه، اصناف از ساعت ۱۸ تعطیل و تردد خودروهای شخصی نیز در این دو روز، از ساعت ۲۰

مداد مشکی

نرخ ارز