معاونان رهبر القاعده در ایران چه می‌کنند؟ نگاهی به ادعاهای آمریکایی- اسرائیلی علیه تهران

معاونان رهبر القاعده در ایران چه می‌کنند؟ نگاهی به ادعاهای آمریکایی- اسرائیلی علیه تهران

پناه گرفتن القاعده در لوای حمایت جمهوری اسلامی و در خاک ایران ادعایی است که این روزها و پس از سیطره طالبان بر افغانستان بیش از پیش به گوش می‌رسد.   پس از این نیز به بهانه‌های مختلف برخی رسانه‌های غربی، عربی، اسرائیلی و حتی افغانستانی از حضور آزادانه رهبران القاعده در شهرهای ایران سخن

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات