صف خرید مرغ دولتی در بازار روز میدان معلم تهران

صف خرید مرغ دولتی در بازار روز میدان معلم تهران

به گزارش ایران مامن، در حالی که پایتخت روزهایی نارنجی متمایل به قرمز را سپری می‌کند، صف‌های خرید روبروی مراکز توزیع مرغ دولتی طولانی‌تر از همیشه است. به گفته یکی از شهروندانِ در صف، مرغ دولتی در این مراکز ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌شود در حالی که در مغازه‌ها قیمت آن ۳۵ تا

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات