بلوای روسی-انگلیسی و واکنش‌های متفاوت به لیست وزرا

بلوای روسی-انگلیسی و واکنش‌های متفاوت به لیست وزرا

*پس از ارائه لیست وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی به مجلس، واکنش‌ها به چهره‌های حاضر در لیست متفاوت بود. بیشترین سطح رضایت را می‌توان در رسانه‌های نزدیک به جریان پایداری شاهد بود. منتقدان می‌گویند این لیست نشانگر نوعی سهمیه‌بندی سیاسی و برای مدیریت اوضاع ناکارآمد است.   *دبیرکل مجمع فرهنگیان مدعی شد حسین باغ‌گلی وزیر پیشنهادی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات