برنامه‌ای برای عبور از بحران «صندلی‌های خالی»!

برنامه‌ای برای عبور از بحران «صندلی‌های خالی»!

۳۰۰ میلیارد دلار حداقلِ حجم پولی است که در صنعت  جذب دانشجویان بین‌المللی سالانه جابجا می‌شود و بیشتر آن به جیب کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا و فرانسه می‌رود.   در سال ۲۰۱۷ تعداد دانشجویان بین‌المللی در سطح جهان افزون بر ۵ میلیون نفر برآورد شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰،

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات