هست بالاتر از سیاهی رنگ؛ شبی ۵میلیون برای فرار از مرگ کرونایی

هست بالاتر از سیاهی رنگ؛ شبی ۵میلیون برای فرار از مرگ کرونایی

خواباندن در راهرو با اکسیژن نوبتی و سِرم و آب مقطر جیره‌بندی شده، آخرین کاری است که بیمارستان‌های دولتی برای مبتلایان جدید از دستشان بر می‎آید و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.   برای خروجی بیمارستان‌ها هم گورهای ردیفی و دسته‌جمعی در حال تهیه است؛ همچنان که تصاویر آن از کرمان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات